τι είναι το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) με απλά λόγια

Κατανόηση των IaaS, PaaS και SaaS: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τα μοντέλα υπολογιστικού νέφους

 

Το cloud computing βασίζεται στην έννοια του virtualization, όπου τα physical resources  χρησιμοπουουνται και παρουσιάζονται ως εικονικοί πόροι. Αυτό σημαίνει ότι αντί να υπάρχουν φυσικοί διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και συσκευές δικτύου, ο πάροχος νέφους δημιουργεί εικονικά αντίγραφα που μπορούν εύκολα να διαμορφωθούν, να διαχειριστούν και να κλιμακωθούν.

Το υπολογιστικό νέφος περιλαμβάνει επίσης τη χρήση APIs (Application Programming Interfaces) για την πρόσβαση και τη διαχείριση αυτών των εικονικών πόρων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές που μπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν με το υπολογιστικό νέφος, καθιστώντας δυνατή τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών.

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα ανάπτυξης για το υπολογιστικό νέφος, μεταξύ των οποίων:

 

Δημόσιο υπολογιστικό νέφος: Αυτός ο τύπος νέφους ανήκει και λειτουργεί από έναν τρίτο πάροχο και διατίθεται στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες Amazon Web Services (AWS), το Microsoft Azure και την πλατφόρμα Google Cloud Platform.

Ιδιωτικό νέφος: Αυτός ο τύπος νέφους είναι αφιερωμένος σε έναν μόνο οργανισμό και συνήθως αναπτύσσεται στο κέντρο δεδομένων του ίδιου του οργανισμού. Παρέχει τα οφέλη του υπολογιστικού νέφους, αλλά με μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια.

Υβριδικό νέφος: Αυτός ο τύπος νέφους συνδυάζει στοιχεία του δημόσιου και του ιδιωτικού νέφους και παρέχει τα καλύτερα και από τους δύο κόσμους. Οι οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν να εκτελούν ευαίσθητους φόρτους εργασίας σε ένα ιδιωτικό νέφος και λιγότερο ευαίσθητους φόρτους εργασίας σε ένα δημόσιο νέφος.

 

 υπολογιστικό νέφος(cloud computing)

Τέλος, το υπολογιστικό νέφος προσφέρει επίσης διάφορα μοντέλα υπηρεσιών, όπως:

Υποδομή ως υπηρεσία (IaaS): Αυτός ο τύπος υπηρεσίας νέφους παρέχει εικονικοποιημένους υπολογιστικούς πόρους (virtualized computing resources), συμπεριλαμβανομένων διακομιστών, αποθήκευσης και δικτύωσης. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των δικών τους λειτουργικών συστημάτων, ενδιάμεσου λογισμικού και εφαρμογών.

Πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS): Αυτός ο τύπος υπηρεσίας νέφους παρέχει μια πλατφόρμα για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση εφαρμογών. Ο πάροχος νέφους είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της υποκείμενης υποδομής και οι πελάτες μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση των εφαρμογών τους. Με το PaaS, οι πελάτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την εγκατάσταση και τη συντήρηση λογισμικού ή υλικού ή τη δημιουργία και συντήρηση διακομιστών και αποθηκευτικών χώρων. Παραδείγματα παρόχων PaaS περιλαμβάνουν το Heroku, το Google App Engine και το AWS Elastic Beanstalk.

Λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS): Αυτός ο τύπος υπηρεσίας νέφους παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής, του λειτουργικού συστήματος και της υποδομής. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω του διαδικτύου και ο πάροχος νέφους είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των πτυχών της υπηρεσίας. Παραδείγματα παρόχων SaaS είναι το Salesforce, το Microsoft Office 365 και το Dropbox.

mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!