Τύποι δικτύων – LAN, MAN και WAN

Τύποι δικτύων περιοχής – LAN, MAN και WAN

Το δίκτυο επιτρέπει στους υπολογιστές να συνδέονται και να επικοινωνούν . Το LAN, το MAN και το WAN είναι οι τρεις βασικοί τύποι δικτύων – Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες και διαφορες μεταξύ τους. Μία από τις σημαντικότερες διαφορές είναι η περιοχή που καλύπτουν, δηλαδή το LAN καλύπτει τη μικρότερη περιοχή…

Υπάρχουν και άλλοι τύποι δικτύων υπολογιστών, όπως :

PAN (Personal Area Network)
SAN (Δίκτυο περιοχής αποθήκευσης)
EPN (Enterprise Private Network)
VPN (Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο)

Τοπικό δίκτυο (LAN)

 

Το LAN ή Local Area Network συνδέει συσκευές δικτύου με τέτοιο τρόπο ώστε οι προσωπικοί υπολογιστές και οι σταθμοί εργασίας να μπορούν να μοιράζονται δεδομένα, εργαλεία και προγράμματα. Η ομάδα υπολογιστών και συσκευών συνδέεται μεταξύ τους μέσω ενός μεταγωγέα ή μιας στοίβας μεταγωγέων, χρησιμοποιώντας ένα ιδιωτικό σχήμα διευθύνσεων, όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο TCP/IP. Οι ιδιωτικές διευθύνσεις είναι μοναδικές σε σχέση με άλλους υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο. Οι δρομολογητές βρίσκονται στα όρια ενός τοπικού δικτύου, συνδέοντάς το με το ευρύτερο WAN.

Τα δεδομένα μεταδίδονται με πολύ γρήγορο ρυθμό, καθώς ο αριθμός των συνδεδεμένων υπολογιστών είναι περιορισμένος. Εξ ορισμού, οι συνδέσεις πρέπει να είναι υψηλής ταχύτητας και σχετικά φθηνό υλικό (όπως διανομείς, προσαρμογείς δικτύου και καλώδια Ethernet). Τα τοπικά δίκτυα καλύπτουν μικρότερη γεωγραφική περιοχή (το μέγεθος περιορίζεται σε μερικά χιλιόμετρα) και είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει για ένα κτίριο γραφείων, ένα σπίτι, ένα νοσοκομείο, σχολεία κ.λπ. Το LAN είναι εύκολο στη σχεδίαση και τη συντήρηση. Ένα μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για το LAN έχει καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους και ομοαξονικά καλώδια. Καλύπτει μικρή απόσταση και έτσι το σφάλμα και ο θόρυβος ελαχιστοποιούνται.

Τα πρώτα LAN είχαν ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων στην περιοχή των 4 έως 16 Mbps. Σήμερα, οι ταχύτητες είναι συνήθως 100 ή 1000 Mbps. Η καθυστέρηση διάδοσης είναι πολύ μικρή σε ένα LAN. Το μικρότερο LAN μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο δύο υπολογιστές, ενώ τα μεγαλύτερα LAN μπορούν να φιλοξενήσουν χιλιάδες υπολογιστές. Ένα τοπικό δίκτυο βασίζεται συνήθως κυρίως σε ενσύρματες συνδέσεις για αυξημένη ταχύτητα και ασφάλεια, αλλά οι ασύρματες συνδέσεις μπορούν επίσης να αποτελέσουν μέρος ενός τοπικού δικτύου. Η ανοχή σε σφάλματα ενός τοπικού δικτύου είναι μεγαλύτερη και υπάρχει λιγότερη συμφόρηση σε αυτό το δίκτυο.

 

Μητροπολιτικό δίκτυο (MAN)

 

Το MAN ή μητροπολιτικό δίκτυο καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή από αυτή του LAN και μικρότερη περιοχή σε σύγκριση με το WAN. Συνδέει δύο ή περισσότερους υπολογιστές που απέχουν μεταξύ τους αλλά βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετικές πόλεις. Καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή και μπορεί να χρησιμεύσει ως ISP (Internet Service Provider). Το ΜΑΝ έχει σχεδιαστεί για πελάτες που χρειάζονται συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας. Οι ταχύτητες του ΜΑΝ κυμαίνονται σε Mbps. Είναι δύσκολο να σχεδιαστεί και να συντηρηθεί ένα μητροπολιτικό δίκτυο.

Η ανοχή σφάλματος ενός ΜΑΝ είναι μικρότερη και επίσης υπάρχει μεγαλύτερη συμφόρηση στο δίκτυο. Είναι δαπανηρό και μπορεί να ανήκει ή να μην ανήκει σε έναν μόνο οργανισμό. Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων και η καθυστέρηση διάδοσης του ΜΑΝ είναι μέτριοι.

Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN)

 

Το WAN ή δίκτυο ευρείας περιοχής είναι ένα δίκτυο υπολογιστών που εκτείνεται σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, αν και μπορεί να περιορίζεται στα όρια ενός κράτους ή μιας χώρας. Ένα WAN θα μπορούσε να είναι μια σύνδεση LAN που συνδέεται με άλλα LAN μέσω τηλεφωνικών γραμμών και ραδιοκυμάτων και μπορεί να περιορίζεται σε μια επιχείρηση (μια εταιρεία ή έναν οργανισμό) ή να είναι προσβάσιμο στο κοινό. Η τεχνολογία είναι υψηλής ταχύτητας και σχετικά ακριβή.

Υπάρχουν δύο τύποι WAN: το Switched WAN και το Point-to-Point WAN. Το WAN είναι δύσκολο να σχεδιαστεί και να συντηρηθεί. Παρόμοια με ένα MAN, η ανοχή σε σφάλματα ενός WAN είναι μικρότερη και υπάρχει μεγαλύτερη συμφόρηση στο δίκτυο. Ένα μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για το WAN είναι το PSTN ή η δορυφορική σύνδεση. Λόγω της μετάδοσης σε μεγάλες αποστάσεις, ο θόρυβος και τα σφάλματα τείνουν να είναι περισσότερα στο WAN.

Συμπέρασμα

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα των LAN έναντι των MAN και WAN, όπως τα LAN παρέχουν εξαιρετική αξιοπιστία, υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων.

Για περισσότερα, δείτε τα κάλυτερα  desktop  και  gaming laptop . Επίσης δείτε  ορισμένα αξεσουάρ για να βελτιώσετε το παιχνίδι σας,  συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών, των πληκτρολογίων και των mouse   .

mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!