Τι είναι το Wi-Fi 6 (WLAN 6) – 802.11ax.

Το WLAN 6 (επίσης Wi-Fi 6) επιφέρει μεγάλες αλλαγές στα ασύρματα δίκτυα.

 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η ζωή μας έχει γίνει όλο και περισσότερο διαδικτυακή, και το Wi-Fi Internet έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την αλλαγή. Η τελευταία έκδοση αυτής της τεχνολογίας είναι το Wi-Fi 6 (WLAN 6), γνωστό και ως 802.11ax.

Τι είναι το Wi-Fi;

 

Ο όρος “Wi-Fi” αναπτύχθηκε από τη μη κερδοσκοπική Wi-Fi Alliance και αναφέρεται σε μια ομάδα πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης που βασίζονται στο πρότυπο δικτύωσης IEEE 802.11. Το WLAN (Wi-Fi) αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά έχει βελτιωθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία.

Μέγιστος ρυθμός σύνδεσης

Wi-Fi 6 (802.11ax) 2,4/5 GHz 600-9608 Mbit/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 43-6933 Mbit/s
Wi-Fi 4 (802.11n) 2,4/5 GHz 72-600 Mbit/s

Για να αποσαφηνίσει τις διαφορές μεταξύ κάθε γενιάς, η Wi-Fi Alliance υιοθέτησε πρόσφατα μια παραδοσιακή σύμβαση ονομασίας, αντικαθιστώντας την ονομασία 802.XX με ένα απλοποιημένο αριθμητικό επίθημα. Αυτή η απλούστερη ονομασία (Wi-Fi 6 έναντι 802.11ax) καθιστά ευκολότερο να γνωρίζουμε ποια γενιά τεχνολογίας χρησιμοποιείται και να καθορίζουμε τη συμβατότητα με συσκευές που υποστηρίζουν αυτή την έκδοση.

Σε τι διαφέρει το Wi-Fi 6;

 

Το Wi-Fi 6 αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης, αν και οι διαφορές μπορεί να μην είναι εμφανείς στους χρήστες. Οι αλλαγές αυτές δεν αλλάζουν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους ασύρματους δρομολογητές ή τα ασύρματα δίκτυα, αλλά αποτελούνται από πολλές σταδιακές βελτιώσεις που όλες μαζί αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αναβάθμιση στην εν λόγω τεχνολογία.

Μεγαλύτερες ταχύτητες

 

Το ταχύτερο Wi-Fi σημαίνει καλύτερες ταχύτητες μεταφόρτωσης και λήψης  χάρη στο υψηλότερο εύρος ζώνης του Wi-Fi 6, το οποίο γίνεται όλο και πιο σημαντικό καθώς τα μεγέθη των αρχείων συνεχίζουν να αυξάνονται.

Πόσο πιο γρήγορο είναι το Wi-Fi 6;

 

9,6 Gbps είναι η μέγιστη απόδοση του Wi-Fi 6 σε πολλαπλά κανάλια. Αντίθετα, το Wi-Fi 5 προσφέρει μέγιστη ταχύτητα 3,5 Gbit/s. Ωστόσο, πρόκειται για θεωρητικές μέγιστες τιμές. Σε πραγματικές καταστάσεις, τα τοπικά δίκτυα μπορεί να μην φτάνουν αυτή την μέγιστη ταχύτητα.

Το Wi-Fi 6 επιτυγχάνει αυτές τις ταχύτερες ταχύτητες δεδομένων με διάφορους τρόπους, ξεκινώντας από τη βελτιωμένη κωδικοποίηση δεδομένων και την εξυπνότερη χρήση του ασύρματου φάσματος μέσω ισχυρότερων επεξεργαστών.Το Wi-Fi 6 μπορεί να οδηγήσει σε έως και 75% λιγότερο latency. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποτελεσματικότερη επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δικτυακής κίνησης. Για τους gamers, αυτό σημαίνει καλύτερες ταχύτητες μεταφόρτωσης για streaming gameplay και πιο αξιόπιστo multitasking.

Το Wi-Fi 6 φέρνει τα ενσύρματα και ασύρματα σήματα πιο κοντά σε επιδοσεις. Αυτό θα μπορούσε να απαλλάξει περισσότερους χρήστες από την ανάγκη ενσύρματης σύνδεσης με το μόντεμ τους. Πολλοί παίκτες ή σχεδιαστές digital content εξακολουθούν να συνδέονται απευθείας σε δρομολογητές ή μεταγωγείς δικτύου μέσω καλωδίων Ethernet αντί να χρησιμοποιούν την ευελιξία των ασύρματων δικτύων. Το Wi-Fi 6 συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ενσύρματης και ασύρματης συνδεσιμότητας.

Τι κάνει το Wi-Fi 6 ταχύτερο;

 

Τα περισσότερα σπίτια σήμερα χρησιμοποιούν σημαντικά περισσότερες συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi από ό,τι μόλις πριν από πέντε χρόνια. Από smartphones και tablet μέχρι τηλεοράσεις και συσκευές IoT, όπως θερμοστάτες και κουδούνια, σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί στο router. Το Wi-Fi 6 επικοινωνεί καλύτερα με πολλαπλές συσκευές που χρειάζονται δεδομένα ταυτόχρονα και μπορεί να δώσει προτεραιότητα στην κίνηση των συσκευών αυτών πιο αποτελεσματικά.

mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!