Ποιος είναι ο σκοπός του switch στη δικτύωση;

switch

Τι είναι το switch στη δικτύωση;

Σε ένα δίκτυο, ένας switch είναι μια συσκευή υλικού που φιλτράρει και προωθεί πακέτα δεδομένων από μια συσκευή δικτύου (router, υπολογιστής, διακομιστής κ.λπ.) σε μια άλλη. Χρησιμοποιείται ευρέως σε τοπικά δίκτυα (LAN) για την αποστολή δεδομένων κοιτάζοντας τη φυσική διεύθυνση της συσκευής, γνωστή ως διεύθυνση ελέγχου πρόσβασης πολυμέσων (διεύθυνση MAC).

Στην πραγματικότητα, ένα switch θεωρείται ως μια γέφυρα δικτύου πολλαπλών θυρών που χρησιμοποιεί διευθύνσεις υλικού για την επεξεργασία και προώθηση δεδομένων στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (επίπεδο 2) του μοντέλου OSI. Ορισμένοι μεταγωγείς μπορούν επίσης να επεξεργάζονται δεδομένα στο επίπεδο δικτύου (επίπεδο 3) συνδυάζοντας λειτουργίες δρομολόγησης. Τέτοιοι διακόπτες αναφέρονται συχνά ως διακόπτες επιπέδου 3 ή διακόπτες πολλαπλών επιπέδων.

Μπορεί να έχετε μια θολή κατανόηση σχετικά με τη λειτουργία του μεταγωγέα στη δικτύωση απλά από τον ορισμό του.

οι κύριοι σκοποί ή λειτουργίες των switch:

 

Σύνδεση πολλών κεντρικών υπολογιστών: Κανονικά, ένας switchς παρέχει μεγάλο αριθμό θυρών για καλωδιακές συνδέσεις, επιτρέποντας τη δρομολόγηση τοπολογίας αστερα. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πολλών υπολογιστών στο δίκτυο.

Προωθεί ένα μήνυμα σε έναν συγκεκριμένο κεντρικό υπολογιστή:ένα switch χρησιμοποιεί την ίδια λογική προώθησης ή φιλτραρίσματος σε κάθε θύρα. Όταν οποιοσδήποτε κεντρικός υπολογιστής στο δίκτυο ή ένας μεταγωγέας στέλνει ένα μήνυμα σε άλλο κεντρικό υπολογιστή στο ίδιο δίκτυο ή στον ίδιο μεταγωγέα, ο μεταγωγέας λαμβάνει και αποκωδικοποιεί τα πακέτα για να διαβάσει το τμήμα φυσικής διεύθυνσης (MAC) του μηνύματος.

Διαχείριση κίνησης: Ένας διακόπτης δικτύου μπορεί να διαχειριστεί την κίνηση από το δίκτυο και μπορεί να συνδέσει συσκευές όπως υπολογιστές και σημεία πρόσβασης με ευκολία.

Αύξηση εύρους ζώνης LAN: Ένας διακόπτης χωρίζει ένα LAN σε πολλαπλούς τομείς σύγκρουσης με ανεξάρτητη ευρυζωνική σύνδεση, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το εύρος ζώνης του LAN.

ποιος είναι ο σκοπός ενός switch

 

Σήμερα, οι μεταγωγείς χρησιμοποιούνται σχεδόν παντού από το μικρό γραφείο έως τους μεγάλους ISP (Internet Service Providers). Για αυτά τα μέρη, αρκεί ένα Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί που διαθέτουν θύρες uplink υψηλής ταχύτητας για να προσφέρουν ταχύτητα 10 Gbps, 40 Gbps ή ακόμα και 100 Gbps! Αυτα τα switch υιοθετούνται συνήθως από επιχειρήσεις για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Συμπέρασμα

Εκτός από τη σύνδεση συσκευών, ένα switch παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στην προώθηση μηνυμάτων, στην αύξηση του εύρους ζώνης κ.λπ.

mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!