Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ WLAN, Ethernet και Internet

Τρεις όροι, γνωστοί με διαφορετικούς τρόπους, αλλά όλοι μάλλον τους έχουν ακούσει: Οι όροι WLAN, Ethernet και Internet απαντώνται στην τεχνολογία πληροφοριών και την τεχνολογία δικτύων και είναι εκεί πραγματικοί όροι-κλειδιά. Αλλά περιγράφουν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Σε αυτό το άρθρο του ιστολογίου, εξηγούμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τους όρους.

Διαδίκτυο: ο τόπος των δεδομένων

 

Το διαδίκτυο, που ονομάζεται επίσης Παγκόσμιος Ιστός, είναι ένα δίκτυο πολλών δικτύων υπολογιστών σε όλο τον κόσμο. Τα δίκτυα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πακέτα δεδομένων. Το διαδίκτυο είναι ο τόπος όπου εντοπίζονται, ανταλλάσσονται και ανακτώνται δεδομένα κάθε φορά που συμβαίνει κάτι “online”. Η πρόσβαση σε αυτόν τον τόπο γίνεται μέσω τοπικών δικτύων.

WLAN: βολικό και απλό

 

Το “W” στο WLAN σημαίνει “ασύρματο”, που σημαίνει ότι πρόκειται για ασύρματη τεχνολογία, δηλαδή δεν απαιτείται καλώδιο. Το “LAN” είναι ακρωνύμιο του “Local Area Network”, το οποίο μεταφράζεται ως “τοπικό δίκτυο”. Ένα δίκτυο, με τη σειρά του, αποτελείται από συσκευές που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Τα δίκτυα μπορούν να πάρουν διαφορετικές διαστάσεις. Ένα τοπικό δίκτυο, δηλαδή ένα τοπικό δίκτυο, έχει πολύ περιορισμένη χωρική έκταση. Χρησιμοποιείται κυρίως από ιδιώτες για τη σύνδεση συσκευών όπως φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές και smartphones μεταξύ τους και με το διαδίκτυο στα σπίτια τους. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός δρομολογητή διαδικτύου. Για την ασύρματη δημιουργία αυτής της σύνδεσης χρησιμοποιούνται ραδιοσήματα. Στο WLAN, όπως χρησιμοποιείται κλασικά στα σπίτια σήμερα, μπορούν να επιτευχθούν ταχύτητες δεδομένων έως και 1 gigabit/δευτερόλεπτο.

Ethernet: ενσύρματο και εξαιρετικά γρήγορο

 

Το Ethernet δεν πρέπει να συγχέεται με το Διαδίκτυο και το WLAN. Πρόκειται για μια τεχνολογία που, σε αντίθεση με το WLAN, χρησιμοποιείται κυρίως για ενσύρματα δίκτυα. Το Ethernet δημιουργεί επίσης ένα τοπικό δίκτυο, ένα δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών που μπορούν να ανταλλάσσουν πακέτα δεδομένων μεταξύ τους. Η κύρια διαφορά σε σχέση με το WLAN είναι επομένως ο ενσύρματος χαρακτήρας της τεχνολογίας. Από την άλλη πλευρά, το Ethernet επιτυγχάνει ταχύτητες έως και 10 gigabits/δευτερόλεπτο και είναι λιγότερο ευαίσθητο στις παρεμβολές απο ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Πότε έχει νόημα ποια λύση;

 

Το αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί Ethernet ή WLAN για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη σύνδεση συσκευών στο δίκτυο είναι μια σημαντική απόφαση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μέχρι σήμερα, τα δίκτυα Ethernet συναντώνται κυρίως σε μεγαλύτερες εταιρείες. Εδώ, μια ασφαλής και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Όμως όλο και περισσότεροι ιδιώτες προτιμούν επίσης τα πλεονεκτήματα της γρήγορης μετάδοσης δεδομένων του Ethernet. Όσον αφορά το κόστος, πολλά έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και το Ethernet, το οποίο ήταν πολύ δαπανηρό, είναι πλέον προσιτό και για οικιακή χρήση. Ωστόσο, εκτός από το κόστος και την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η προσπάθεια εγκατάστασης.

Ανάλογα με το μέγεθος του δικτύου, το Ethernet απαιτεί πολύ υλικό (καλώδια, διανομείς κ.λπ.) και τεχνογνωσία σχετικά με την τεχνολογία δικτύων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

  • Το Ethernet είναι πολύ πιο γρήγορο σε ταχύτητες από το WLAN.
  • Το Ethernet απαιτεί μεγάλη προσπάθεια για την  εγκατάσταση και υλικότεχνικη υποστήριξη.
  • Το WLAN είναι πολύ βολικό  στην χρήση λόγω της ασύρματης τεχνολογίας.
  • Το WLAN εξακολουθεί να είναι φθηνότερο από το Ethernet.
mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!