Κρυπτονομίσματα: ο τρόπος λειτουργείας του δικτύου ΕΤΗΕREUM L1, L2 και L3

L1, L2 και L3 στο δίκτυο Ethereum

 

Περίληψη:

Το δίκτυο Ethereum έχει γίνει ακρογωνιαίος λίθος στο τοπίο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και της αλυσίδας μπλοκ. Για την κλιμάκωση του δικτύου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, το Ethereum χρησιμοποιεί μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική γνωστή ως L1, L2 και L3. Αυτό το άρθρο παρέχει μια διερεύνηση αυτών των στρωμάτων, των λειτουργιών τους και των επιπτώσεών τους στο οικοσύστημα του Ethereum.

Εισαγωγή:

Το Ethereum, μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα blockchain, έχει αποκτήσει ευρεία αποδοχή για την ικανότητά του να υποστηρίζει έξυπνες συμβάσεις και αποκεντρωμένες εφαρμογές (DApps). Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων κλιμάκωσης και την ενίσχυση των επιδόσεων, το Ethereum έχει υιοθετήσει μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, η οποία αποτελείται από τρία κύρια επίπεδα: L1, L2 και L3.

Στρώμα 1 (L1):

Το στρώμα 1, ή L1, είναι το θεμελιώδες στρώμα του δικτύου Ethereum. Αντιπροσωπεύει το κύριο στρώμα blockchain όπου όλες οι συναλλαγές διακανονίζονται και επικυρώνονται από τον μηχανισμό συναίνεσης. Το Ethereum χρησιμοποιεί επί του παρόντος έναν αλγόριθμο συναίνεσης Proof-of-Work (PoW), με σχέδια μετάβασης σε Proof-of-Stake (PoS) μέσω του Ethereum 2.0.

Ο L1 είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας ολόκληρου του δικτύου. Αποθηκεύει την κατάσταση όλων των λογαριασμών, εκτελεί έξυπνες συμβάσεις και εξασφαλίζει τη συναίνεση μεταξύ των κόμβων. Ωστόσο, οι εγγενείς περιορισμοί του L1, όπως η ταχύτητα των συναλλαγών και η επεκτασιμότητα, οδήγησαν στην ανάπτυξη πρόσθετων επιπέδων.

Επίπεδο 2 (L2):

Το στρώμα 2 ή L2 έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την επεκτασιμότητα του δικτύου Ethereum μεταφέροντας μέρος της επεξεργασίας συναλλαγών μακριά από την κύρια αλυσίδα. Οι λύσεις L2 περιλαμβάνουν διάφορες τεχνικές κλιμάκωσης, όπως οι δευτερεύουσες αλυσίδες και τα κανάλια κατάστασης. Οι λύσεις αυτές αποσκοπούν στη μείωση της συμφόρησης στην κύρια αλυσίδα μπλοκ του Ethereum, επιτρέποντας ταχύτερες και πιο αποδοτικές συναλλαγές.

Οι δημοφιλείς λύσεις L2 περιλαμβάνουν τα Optimistic Rollups, τα zk-Rollups και τα state channels. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός αλυσίδας ή να υποβάλλουν δέσμες συναλλαγών στην κύρια αλυσίδα, μειώνοντας το συνολικό φορτίο στην L1 και βελτιώνοντας την απόδοση των συναλλαγών.

Επίπεδο 3 (L3):

Το στρώμα 3 ή L3 είναι μια εξελισσόμενη έννοια που αντιπροσωπεύει πρόσθετα στρώματα χτισμένα πάνω στις λύσεις L2. Οι λύσεις L3 αποσκοπούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης, παρέχοντας εξειδικευμένες λειτουργίες και υπηρεσίες. Αυτά τα στρώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αποκεντρωμένες εφαρμογές, πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και διάφορες άλλες εφαρμογές που αξιοποιούν την υποκείμενη υποδομή του L2.

Η ανάπτυξη λύσεων L3 συμβάλλει στον πλούτο και την ποικιλομορφία του οικοσυστήματος του Ethereum. Καθώς περισσότερα έργα και εφαρμογές δημιουργούνται πάνω στο L2, γίνεται εμφανής η ανάγκη για εξειδικευμένα στρώματα που θα καλύπτουν τις μοναδικές απαιτήσεις των διαφόρων αποκεντρωμένων εφαρμογών.

⚡⚡⚡Βρες εδώ τα καλύτερα crypto ανταλλακτήρια⚡⚡⚡

 

Συμπέρασμα:

Συμπερασματικά, η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική του δικτύου Ethereum, που περιλαμβάνει λύσεις L1, L2 και αναδυόμενες λύσεις L3, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων κλιμάκωσης και στην ενίσχυση της συνολικής λειτουργικότητας της πλατφόρμας. Ενώ το L1 εξασφαλίζει την ασφάλεια και την αποκέντρωση του δικτύου, οι λύσεις L2 και L3 προσφέρουν επεκτασιμότητα και προσαρμογή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Η συνεχής ανάπτυξη της πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής του Ethereum σηματοδοτεί τη δέσμευση της κοινότητας για τη δημιουργία ενός ευέλικτου και ισχυρού οικοσυστήματος blockchain. Καθώς το δίκτυο εξελίσσεται, οι περαιτέρω καινοτομίες στο L2 και η εμφάνιση εξειδικευμένων λύσεων L3 θα συμβάλουν αναμφίβολα στην ωρίμανση και την ευρεία υιοθέτηση των αποκεντρωμένων τεχνολογιών.

mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!