τί είναι το HDR (High Dynamic Range)?

QLED THΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Τι είναι το HDR (High Dynamic Range);

 

Το HDR είναι άλλο ένα πολυ σημαντικό χαρακτηριστικό της νεα σας τηλεόρασης και μπορεί να βελτιώσει σημαντικά αυτό που παρακολουθείτε σε αυτες. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για το HDR, το HDR10, το Dolby Vision και το HLG.

Τι είναι το HDR (High Dynamic Range) για τις τηλεοράσεις;

 

Δυναμικό εύρος στις τηλεοράσεις

 

Η αντίθεση της τηλεόρασης είναι η διαφορά μεταξύ του πόσο σκοτεινή και φωτεινή μπορεί να γίνει. Το δυναμικό εύρος περιγράφει τα άκρα αυτής της διαφοράς και πόση λεπτομέρεια μπορεί να εμφανιστεί στο ενδιάμεσο. Ουσιαστικά, το δυναμικό εύρος είναι η αντίθεση της οθόνης και το HDR αντιπροσωπεύει τη διεύρυνση αυτής της αντίθεσης. Ωστόσο, η απλή διεύρυνση του εύρους μεταξύ φωτεινού και σκοτεινού δεν επαρκεί για τη βελτίωση της λεπτομέρειας μιας εικόνας. Είτε ένα πάνελ μπορεί να φτάσει τα 200 cd/m^2 (σχετικά χαμηλό) είτε τα 2.000 cd/m^2 (απίστευτα φωτεινό), και είτε τα επίπεδα μαύρου είναι 0,1cd/m^2  είτε 0,005cd/m^2 , τελικά μπορεί να δείξει μόνο τόσες πληροφορίες με βάση το σήμα που λαμβάνει.

Πολλές δημοφιλείς μορφές βίντεο, συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής μετάδοσης περιορίζονται από πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τα φυσικά όρια που παρουσιάζουν οι παλαιότερες τεχνολογίες. Τώρα, με τις οργανικές λυχνίες LED (OLED) και τα συστήματα οπίσθιου φωτισμού LED τοπικής εξασθένισης στις νεότερες οθόνες LCD, το εύρος αυτό αυξάνεται.

Τύποι HDR

Το HDR δεν είναι αρκετά καθολικό, χωρίζεται επί του παρόντος σε δύο μεγάλες μορφές, με μερικές άλλες να κερδίζουν έδαφος.

Dolby Vision

Το Dolby Vision είναι η δική της μορφή HDR της Dolby. Αν και η Dolby απαιτεί πιστοποίηση για τα μέσα και τις οθόνες που λένε ότι είναι συμβατά με το Dolby Vision, δεν είναι τόσο συγκεκριμένο και απόλυτο όσο το HDR10. Το περιεχόμενο Dolby Vision χρησιμοποιεί δυναμικά μετα-δεδομένα. Τα στατικά μετα-δεδομένα διατηρούν συγκεκριμένα επίπεδα φωτεινότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και αν παρακολουθείτε. Τα δυναμικά μεταδεδομένα προσαρμόζουν αυτά τα επίπεδα με βάση κάθε σκηνή ή ακόμη και κάθε καρέ, διατηρώντας περισσότερες λεπτομέρειες μεταξύ σκηνών που είναι πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές.

HDR10
@topreviews.gr

HDR10

Το HDR10 είναι το πρότυπο που προωθείται από την UHD Alliance. Πρόκειται για ένα τεχνικό πρότυπο με συγκεκριμένες, καθορισμένες περιοχές και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για το περιεχόμενο και τις οθόνες που θα το χρησιμοποιούν. Το HDR10 χρησιμοποιεί στατικά μετα-δεδομένα που είναι συνεπή σε όλες τις οθόνες. Αυτό σημαίνει ότι το βίντεο HDR10 ορίζει τα επίπεδα φωτισμού και χρώματος σε απόλυτες τιμές, ανεξάρτητα από την οθόνη στην οποία προβάλλεται. Πρόκειται για ένα ανοιχτό πρότυπο, οπότε οποιοσδήποτε παραγωγός ή διανομέας περιεχομένου μπορεί να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα.

HDR10+

Το HDR10+ είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από τη Samsung. Βασίζεται στο HDR10 προσθέτοντας δυναμικά μετα-δεδομένα, όπως το Dolby Vision. Δεν χρησιμοποιεί εξατομικευμένα μετα-δεδομένα για κάθε οθόνη, αλλά εξακολουθεί να προσαρμόζει το εύρος του φωτός που λέει στην τηλεόραση να εμφανίσει για κάθε σκηνή ή καρέ. Μπορεί δυνητικά να προσθέσει περισσότερες λεπτομέρειες στην εικόνα σας σε σχέση με αυτές που δείχνει το HDR10, και όπως το HDR10 είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που δεν απαιτεί αδειοδότηση.

Υβριδικό Log-Gamma (HLG)

Το Hybrid Log-Gamma (HLG) δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο το HDR10 ή το Dolby Vision και υπάρχει πολύ λίγο περιεχόμενο γι’ αυτό εκτός από ορισμένες εκπομπές του BBC. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αναπτύχθηκε από το BBC και το ιαπωνικό NHK για να παρέχει μια μορφή βίντεο που οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την αποστολή HDR (και SDR- το HLG είναι συμβατό προς τα πίσω). Είναι τεχνικά πολύ πιο καθολικό, επειδή δεν χρησιμοποιεί καθόλου μετα-δεδομένα, αλλά χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό της καμπύλης γάμμα που χρησιμοποιούν οι τηλεοράσεις για τον υπολογισμό της φωτεινότητας .

mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!