Διακόπτης Διαρροής Έντασης RCD

RCD

Η ηλεκτρική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα σε πολλές επιχειρήσεις. Μικρές ή μεγάλες, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται ένα καλά συντηρημένο και σωστά λειτουργικό ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο προάγει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και του κοινού. Επιπλέον, διασφαλίζει την παραγωγικότητα, ελαχιστοποιεί το κόστος επισκευής, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και βελτιώνει τη συμμόρφωση με τους εκάστοτε…

Read More
error: Content is protected !!