ολοκληρωμένες λύσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

@topreviews.gr

ολοκληρωμένες λύσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Υλικά κατασκευής πάρκου
ΓΕΙΩΣΕΙΣ
Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ20x1500mm + ακροδέκτης (5.0007.007)
Ταινία γείωσης σε λάμα 30x3mm, χαλύβδινη θερμά επιψευδργυρωμένη σε κουλούρα (5.0007.019)
Στήριγμα ταινίας 30x3mm
Σύνδεσμος διασταυρωτής "T" ταινίας, χαλύβδινος θερμά επιψευδργυρωμένος χωρίς ενδιάμεση πλάκα (5.0007.003)
Σύνδεσμος διασταυρωτής "T" αγωγών, χαλύβδινος θερμά επιψευδργυρωμένος χωρίς ενδιάμεση πλάκα (5.0007.002)
Αντιηλεκτρολυτικό παρέμβυσμα αγωγού, ανοξείδωτο (5.0002.020)
Αντιηλεκτρολυτικό παρέμβυσμα αγωγού, ανοξείδωτο (5.0002.021)
Προκατασκευασμένα φρεάτια σκυροδέματος με χυτοσίδηρο καπάκι 40x40x21cm
Γυμνός χαλκαγωγός 1x50mm2
Στήριγμα ακίδας 50mm2 χάλκινο (5.0004.024)
Αντιδιαβρωτική ταινία PVC κάλυψης χαλκαγωγού στα σημεία αλλαγής μέσου
Ακροδέκτης τύπου "Ζ" (5.0001.011)
Αγωγός γείωσης Φ10, χαλύβδινο θερμά επιψευδργυρωμένο σε κουλούρα (5.0007.018)
ΟΔΕΥΣΕΙΣ
Πλέγμα σήμανσης πλάτους 50cm
Πλάκα πεζοδρομίου 50x50cm
Σπιράλ Cavidotto Φ100
Προκατασκευασμένα φρεάτια σκυροδέματος με χυτοσίδηρο καπάκι 40x40x60cm
ΚΑΛΩΔΙΑ
H07V-K 1x6mm2 (κιτρινοπράσινο)
H07V-K 1x50mm2 (κιτρινοπράσινο)
H07V-K 1x70mm2 (κιτρινοπράσινο)
AL/XLPE PVC/AWA/PVC 1x240mm2
NΑ2XSY 1x150mm2
Li-CY(TP) 4x2x0.5mm2
Solar 1x6mm2 BLACK
Solar 1x6mm2 RED
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Βάση 182.25 + προφίλ στήριξης
Βάση 182.25
Clamps μεσαία
Clamps ακριανά
Περίφραξη απλή (υλικά)
Πόρτα
Πινακίδα σήμανσης 2x1 με τελάρο
Πινακίδα εργοταξιακή 1x0,8 χωρίς τελάρο
ΠΑΝΕΛΣ
225W
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ
500KW
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
8 String Box
Υποσταθμός 1000kVA 20/0.3/0.3KV

 

@TOPREVIEWS.GR

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!