Σκίαση στα φωτοβολταικά πλαίσια

 

Στην φωτογραφία η σκίαση προκαλείται από καπνοδόχους στην σκέπη , το σύστημα αποτελείται από 42 φωτοβολταικά πλαίσια X ETAIRIAS 230 και ένα inverter Y ETAIRIAS 10000  ,το σύστημα χωρίζεται σε 2 στοιχειοσειρές των 21 πάνελ .

Στο φωτοβολταικό πάνελ υπάρχουν 3 δίοδοι αντεπιστροφής και οι κυψέλες ομαδοποιούνται σε αυτές αν σκιάζονται κυψέλες που ανήκουν σε διαφορετικές διόδους το πάνελ βγαίνει εκτός και ενώ όλη η υπόλοιπη στοιχειοσειρά δίνει τάση –  αυτό λειτούργει σαν αντίσταση και υπερθερμαίνεται δημιουργώντας κίνδυνο φθοράς σε όλα τα πάνελ, εάν και οι 3 κυψέλες ανήκουν στην ιδία στοιχειοσειρά τότε το πάνελ παράγει το 75% του μεγίστου ρεύματος ,και σε όλη την στοιχειοσειρά η απόδοση πέφτει γύρω 25%

@topreviews.gr

ME ΣΚΙΑΣΗ

PV Output: 9,66 kWp
Gross/Active PV Surface Area: 69,02 / 68,91 m²

PV Array Irradiation: 124.517 kWh
Energy Produced by PV Array (AC): 12.478 kWh
Grid Feed-in: 12.478 kWh
Yield Reduction Due to Shading 8 %

ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΣΗ

PV Output: 9,66 kWp
Gross/Active PV Surface Area: 69,02 / 68,91 m²
PV Array Irradiation: 124.517 kWh
Energy Produced by PV Array (AC): 13.513 kWh
Grid Feed-in: 13.513 kWh
Yield Reduction Due to Shading 1 %

 

@TOPREVIEWS.GR

το αποτέλεσμα είναι 1035 KWH είναι η ενδεικτική απώλεια ισχύος λογά της σκάσης από τις καμινάδες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Written by 

Related posts

error: Content is protected !!