Τι είναι το Apple File System (ΑPFS) ?

APFS σημαίνει Apple File System, το οποίο είναι ένα ιδιόκτητο σύστημα αρχείων που αναπτύχθηκε από την Apple Inc. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017 ως το προεπιλεγμένο σύστημα αρχείων για το macOS High Sierra και μεταγενέστερες εκδόσεις των macOS, iOS, tvOS και watchOS.

Το APFS έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα σύγχρονο και βελτιστοποιημένο σύστημα αρχείων που λειτουργεί καλά με SSD και άλλες συσκευές αποθήκευσης flash. Προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα αρχείων HFS+, όπως βελτιωμένη ακεραιότητα δεδομένων, ταχύτερες λειτουργίες αρχείων και καταλόγων και καλύτερη υποστήριξη για κρυπτογράφηση και συμπίεση.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του APFS είναι η ικανότητά του να δημιουργεί στιγμιότυπα ενός συστήματος αρχείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση δεδομένων εάν καταστραφούν ή χαθούν. Υποστηρίζει επίσης διαμοιρασμό χώρου, ο οποίος επιτρέπει σε πολλούς τόμους να μοιράζονται τον ίδιο φυσικό χώρο αποθήκευσης, και κλωνοποίηση, η οποία επιτρέπει την αντιγραφή αρχείων χωρίς να καταλαμβάνουν πρόσθετο χώρο αποθήκευσης.

Το APFS είναι συμβατό τόσο με Mac με παραδοσιακούς σκληρούς δίσκους (HDD) όσο και με νεότερα μοντέλα με δίσκους στερεάς κατάστασης (SSD). Ωστόσο, είναι βελτιστοποιημένο για χρήση με SSD και ενδέχεται να μην προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις στις επιδόσεις σε παλαιότερους Mac με σκληρούς δίσκους.

Συνοπτικά, το APFS είναι ένα σύγχρονο και βελτιστοποιημένο σύστημα αρχείων που αναπτύχθηκε από την Apple Inc. Προσφέρει βελτιωμένη ακεραιότητα δεδομένων, ταχύτερες λειτουργίες αρχείων και καταλόγων και καλύτερη υποστήριξη για κρυπτογράφηση και συμπίεση. Η ικανότητά του να δημιουργεί στιγμιότυπα, να μοιράζεται χώρο και να κλωνοποιεί το καθιστά ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση δεδομένων σε Mac με μονάδες στερεάς κατάστασης.

Written by 

Related posts

error: Content is protected !!