ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

electric car 2545290 640

Ισχύς φόρτισης

(μονοφασική ή τριφασική)

Για να υπολογίσετε την ισχύ φόρτισης, θα χρειαστείτε τον αριθμό των φάσεων, την τάση και την ένταση ρεύματος για το σταθμό φόρτισης. Για τριφασική σύνδεση, ο τρόπος με τον οποίο ο σταθμός φόρτισης συνδέεται στο δίκτυο είναι επίσης σημαντικός. Θα εξαρτηθεί από το αν η τάση είναι 230 V ή 400 V, διατεταγμένη σε σύνδεση αστέρα ή τρίγωνο.

@topreviews.gr
@topreviews.gr

Εάν έχετε αυτές τις πληροφορίες στη διάθεσή σας, μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε τις τιμές χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

Ισχύς φόρτισης (μονοφασικό ή εναλλασσόμενο ρεύμα):

Φάσεις (1) x τάση (230 V) x ένταση ρεύματος (16 A).

Ισχύς φόρτισης (τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα), σύνδεση αστέρα:

Ισχύς φόρτισης (22 kW) = Φάσεις (3) x Τάση (230 V) x Ρεύμα (32 A)

Εναλλακτικά: ισχύς φόρτισης (τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα), σύνδεση τρίγωνο:

Ισχύς φόρτισης (22 kW) = Ρίζα (3) x Τάση (400 V) x Ρεύμα (32 A)

Ένα παράδειγμα:

Εάν θέλετε να επιτύχετε ισχύ φόρτισης 22 kW, η ηλεκτρική σας εγκατάσταση πρέπει να ρυθμιστεί για τριφασική φόρτιση με ένταση ρεύματος 32 A.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
@TOPREVIEWS.GR

Χρόνος φόρτισης

 

Μπορείτε να υπολογίσετε το χρόνο φόρτισης απλά διαιρώντας τη χωρητικότητα της μπαταρίας με την ισχύ φόρτισης του ηλεκτρικού σας αυτοκινήτου. Για το Tesla, είναι 85 kWh διαιρεμένες με 22 kW, που ισούται με 3,9 h. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ισχύς φόρτισης δεν είναι σταθερή, αλλά μπορεί να περιοριστεί, ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας. Για το λόγο αυτό, προσθέτουμε τουλάχιστον μισή ώρα στους υπολογισμούς μας.

Χρόνος φόρτισης = Χωρητικότητα μπαταρίας / Ισχύς φόρτισης

Για παράδειγμα: 3,9 ώρες = 85 kWh / 22 kW

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
@TOPREVIEWS.GR

Εμβέλεια

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
@topreviews.gr

Για τον υπολογισμό της εμβέλειας, απλά διαιρείτε τη χωρητικότητα της μπαταρίας με τη χρήση ενέργειας και πολλαπλασιάζετε το σύνολο με το 100. Λάβετε υπόψη ότι αυτό αφορά μόνο τις υπολογισμένες τιμές. Η πραγματική εμβέλεια εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας και τη χρήση ηλεκτρικών φορτίων, όπως η θέρμανση, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, συχνά δεν είναι διαθέσιμη ολόκληρη η χωρητικότητα, για λόγους προστασίας της μπαταρίας.

Εύρος = Χωρητικότητα μπαταρίας / ενεργειακό φορτίο

Για παράδειγμα: (18,1 kWh / 100 km).

mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!