Φωτοβολταϊκα πάρκα – ‘Ελεγχος πριν την παράδοση

 @topreviews.gr

Φωτοβολταϊκα πάρκα

Κατασκευή τριγώνων γείωσης

 

 • Κατασκευή περιμετρικής γείωσης υποσταθμού
 • Σύνδεση υποσταθμού με περιμετρική γείωση
 • Σύνδεση κεντρικού πίνακα με τρίγωνο γείωσης
 • Σύνδεση υποπινάκων με τρίγωνο γείωσης
 • Σύνδεση string boxes με γείωση μέσω βάσεων
 • Σύνδεση ερμαρίου με τρίγωνο γείωσης
 • Γείωση σταθερών βάσεων
 • Γείωση tracker
 • Γείωση πλαισίων
 • Γείωση αντιστροφέων
 • Γείωση περίφραξης
 • Γείωση μεταλλικών σχαρών
 • Γείωση ιστών
 • Ισοδυναμική γείωση ΦΒ πάρκου
 • Μέτρηση αντίστασης γείωσης.

 

Σύστημα Μεταλλικών Κατασκευών

 • Χάραξη βάσει μελέτης
 • Εγκατάσταση θεμελίων βάσει χάραξης
 • Εγκατάσταση – Συναρμολόγηση σταθερών βάσεων
 • Εγκατάσταση – Συναρμολόγηση tracker
 • Κλίση βάσεων
 • Κατασκευή περίφραξης – Πόρτας εισόδου
 • Εγκατάσταση ιστών τηλεπίβλεψης
 • Τοποθέτηση τρίαινας και σχάρας όδευσης καλωδίων ΜΤ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

 

 • Τοποθέτηση άμμου εντός χανδάκων
 • Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων ή σπιράλ Φ125 εντός χανδάκων
 • Εγκατάσταση τσιμεντένιων φρεατίων
 •  Τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης
 • Μπάζωμα οδεύσεων
 • Εγκατάσταση μεταλλικών σχαρών στις βάσεις
 • Εγκατάσταση μεταλλικών σχαρών σε δώμα – στέγη
Φωτοβολταϊκα πάρκα
PHOTO BY TEAM OF @TOPREVIEWS.GR

Σύστημα Αντιστροφέων

 

 • Εγκατάσταση αντιστροφέων
 • Σύνδεση αντιστροφέων με το δίκτυο DC
 • Σύνδεση αντιστροφέων με το δίκτυο AC
 • Σύνδεση αντιστροφέων με RS485
 • Παραμετροποίηση αντιστροφέων (Ελληνικές ρυθμίσεις)
 •  Στεγανοποίηση σημείων εισόδου – εξόδου καλωδίων
 • Σύστημα απαγωγής θερμότητας σε λειτουργία
 • Ενδεικτικές λυχνίες σε κανονική λειτουργία
 • Ισοκατανομή φορτίων και παραγωγής
 •  Τάση αντιστροφέα +15% έως -20% της ονομαστικής
 • Συχνότητα αντιστροφέα ±0.5 Hz της ονομαστικής
 • Θέση αντιστροφέα εκτός σε 0.5 δευτερόλεπτα
 • Επανάζευξη αντιστροφέα μετά από 3 λεπτά
 •  Έλεγχος συνδέσεων και ολόκληρου αντιστροφέα με θερμοκάμερα

 

photo by team of @topreviews.gr

Σύστημα ΦΒ Πλαισίων

 

 • Εγκατάσταση πλαισίων
 •  Αποστάσεις πλαισίων
 • Τοποθέτηση clamps βάσει datasheet
 • Έλεγχος φθορών – ρωγμών
 • Έλεγχος hot spots με θερμοκάμερα
 • Διαχωρισμός βάση τεχνικών χαρακτηριστικών

 

@TOPREVIEWS.GR

Σύστημα Ηλεκτρολογικών

 

 •  Όδευση καλωδίων AC εντός χανδάκων
 •  Όδευση καλωδίων AC εντός μεταλλικών σχαρών
 •  Όδευση καλωδίων DC – FTP εντός σωλήνων ή σπιράλ
 • Όδευση καλωδίων DC – FTP εντός μεταλλικών σχαρών
 • Όδευση καλωδίων DC – FTP πάνω στις βάσεις
 • Εγκατάσταση WebBox
 • Εγκατάσταση Sensor Box

 

Φωτοβολταϊκα πάρκα
photo from team of @topreviews.gr

DC Καλωδίωση

 

 • Έλεγχος πολικότητας στοιχειοσειράς – Χρωματικός διαχωρισμός
 •  Έλεγχος τάσης ανοιχτοκύκλωσης στοιχειοσειράς
 •  Έλεγχος διαρροής από τους πόλους της στοιχειοσειράς
 •  Έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων με θερμοκάμερα
 • Χρήση καλωδίων DC με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
 • Σήμανση καλωδίων στοιχειοσειράς (στα πλαίσια και στους αντιστροφείς)

 

AC Καλωδίωση

 •  Διατομές καλωδίων βάσει μελέτης
 • Μηχανική προστασία καλωδίων ισχύος
 •  Μόνωση καλωδίων στα σημεία απογύμνωσης
 •  Έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων με θερμοκάμερα
 • Σήμανση καλωδίων
 • Γείωση οπλισμού καλωδίου XLPE PVC/SWA/PVC
 •  Έλεγχος μόνωσης καλωδίων (Megger Test)
 •  Έλεγχος βραχυκυκλωμάτων L-L, L-N, L-PE, N-PE

 

Πίνακες

 

 • Εγκατάσταση κεντρικού πίνακα
 • Εγκατάσταση υποπινάκων
 • Εγκατάσταση string boxes
 • Εγκατάσταση αντικεραυνικών πινάκων
 • Καλωδίωση εντός πινάκων
 • Είσοδος καλωδίων εντός των πινάκων
 • Σήμανση κλεμών εντός πινάκων
 • Επιλεκτικότητα διακοπτικού υλικού
 •  Έλεγχος θερμότητας διακοπτικού υλικού με θερμοκάμερα
 • Στεγανοποίηση σημείων εισόδου – εξόδου καλωδίων σε όλους τους πίνακες
 •  Εξαερισμός πινάκων

 

photo by team of  @topreviews.gr

Υποσταθμός

 

 •  Εγκατάσταση οικίσκου
 • Κλωβός Faraday
 • Εξαερισμός των διαμερισμάτων
 • Πεδίο ΧΤ
 • Εγκατάσταση πίνακα
 • Καλωδίωση εντός του πίνακα
 • Είσοδος καλωδίων εντός του πίνακα
 • Σήμανση κλεμών εντός του πίνακα
 • Επιλεκτικότητα διακοπτικού υλικού
 •  Έλεγχος θερμότητας διακοπτικού υλικού με θερμοκάμερα
 • Στεγανοποίηση σημείων εισόδου – εξόδου καλωδίων στον πίνακα
 • Εγκατάσταση UPS για τον ηλεκτρονόμο
 • Πεδίο ΜΤ
 • Εγκατάσταση κυψελών
 • Ακροκιβώτια στην κυψέλη αναχώρησης
 • Στεγανοποίηση σημείων εισόδου – εξόδου καλωδίων στην κυψέλη αναχώρησης

Γενικά

 • Κατασκευή ερμαρίου
 • Κατασκευή βάσης υποσταθμού
 • Κατασκευή βάσης κεντρικού πίνακα
 • Κατασκευή βάσης υποπινάκων
 • Κατασκευή βάσης ιστών τηλεπίβλεψης
 • Κατασκευή ράμπας εισόδου
 • Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης
 • Καθαριότητα χώρου
 • Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Μέτρηση συντελεστή ισχύος cosφ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!