5 χαρακτηριστικά για τα φωτοβολταικά-πλαίσια

φωτοβολταικά πλαίσια

@topreviews.gr

φωτοβολταικά-πλαίσια

 

Τα καλύτερα φωτοβολταικά πλαίσια λειτουργούν με NOCT στους 33°C, τα χειρότερα στους 58°C και ένα τυπικό πλαίσιο στους 48°C αντίστοιχα.

Όσο χαμηλότερο Noct έχει ένα πάνελ τόσο πιο αποδοτικό είναι στις υψηλές θερμοκρασίες

Η καλύτερη περίπτωση φωτοβολταικών πλαισίων είναι αυτή που περιλαμβάνουν πτερύγια αλουμινίου στο πίσω μέρος  για ψύξη η οποία μειώνει τη θερμική αντίσταση

Ανοχή ισχύος (Power tolerance)

μπορεί να ποικίλει σε μεγάλο βαθμό, από  το +10% έως -10%. Μια ομάδα 220 watt με ± 10% ονομαστική ανοχή ισχύος μπορεί να παράγει μεταξύ 198 Watts κα 242 Watt. καλό είναι να προτιμηθεί σε μια αγορά πάνελ με θετική ταξινόμηση ισχύος

φωτοβολταικά-πλαίσια
@topreviews.gr

Συντελεστής θερμοκρασίας της τάσης (Temperature Coefficient of Voltage)

Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει τη μεταβολή στην τάση με βάση τη θερμοκρασία.  Η τιμή αυτή μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστιαία μεταβολή από την STC τάση ανά βαθμό ή ως μεταβολή της τάσης  ανά αλλαγή θερμοκρασίας.  Η τάση της φωτοβολταϊκής μονάδας μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με τη θερμοκρασία των κυψελών. Αυξάνει την τάση όταν η θερμοκρασία μειώνεται και μειώνεται ή τάση όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.Δεδομένου ότι η τάση έχει αντίστροφη σχέση με τη θερμοκρασία, ο συντελεστής είναι πάντα ένας αρνητικός αριθμός.

Temperature coefficient of Voc [V/°C]=-0,130

δηλαδή μείωση 0,13volt ανά βαθμό κελσίου ξεκινώντας με βάση το Voc που μας δίνει το STC πρότυπο.Οπότε όσο πιο μικρό αυτό το νούμερο τόσο καλύτερο το φωτοβολταικό μας πλαίσιο.

Απόδοση  φωτοβολτακού πλαισίου

συνήθως κυμαίνεται ανάμεσα 11 με 19% και μας δείχνει πιο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας εκμεταλλεύεται το πλαίσιο μας .Όσο μεγαλύτερη τόσο καλύτερα και τόσο λιγότερη επιφάνεια χρειαζόμαστε.Εάν ο χώρος που έχετε είναι μικρός περιορισμένος προτιμήστε πλαίσια που παράγουν τα περισσότερα watt ανά τετραγωνικό μέτρο (έχουν υψηλό συντελεστή απόδοσης) αλλά εάν ο χώρος δεν είναι ζήτημα επιλέξτε  το φωτοβολταικό πλαίσιο με το φθηνότερο κόστος ανά kilowatt .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!