ΚΑΛΩΔΙΑ STP-UTP-OMOAΞΟΝΙΚΑ

Το κάλωδιο συνεστραμμένου ζεύγους αποτελείται από σύρματα πάχους 1 mm  συνήθως με πυρήνα από χαλκό τα όποια περιβάλλονται από μονωτικό υλικό. Tα σύρματα  συστρέφονται ώστε να δημιουργήσουν ένα ζεύγος. Tο ζευγάρι αυτό δημιουργεί ένα κύκλωμα που μπορεί να μεταφέρει δεδομένα . Η συστροφή έχει ελικοειδή μορφή – και αλλάζει τις ηλεκτρικές ιδιότητες του σύρματος . Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ενεργεία από το καλώδιο – και το καλώδιο γίνεται ανθεκτικό στις παρεμβολές από αλλα καλώδια στις δομημένες καλωδιώσεις και ηλεκτρικούς πίνακες.

Υπάρχουν δυο τύποι καλωδίων συνεστραμμένου ζεύγος :

Αθωράκιστο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (UNSHIELDED TWISTED PAIR-UTP).

Θωρακισμένο καλώδιο (SHIELDED TWISTED PAIR-STP) όπου παρέχει μεγαλύτερη προστασία απο ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Τα καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους έχουν μικρό κόστους αλλά  δεν υποστηρίζουν υψηλός ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων.

oμοαξονικά καλώδια κατασκευάζονται από έναν εσωτερικό αγωγό ο όποιος είναι κατασκευασμένος από ένα κράμα χαλκού που περιβάλλεται από ηλεκτρικά μονωμένο υλικό που ονομάζεται διηλεκτρικό περίβλημα –  θωρακίζεται από τις παρεμβολές με φύλλα αλουμινίου. Η κάλυψη αυτή γίνεται με προπυλένιο η από πολυεστερική ταινία καλυμμένη με αλουμίνιο από τις δυο πλευρές. Η θωράκιση αυτή γειώνεται ώστε να είναι προστατευμένη από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές . το εξωτερικό περίβλημα που προστατεύει το καλώδιο είναι από πλαστικό ή τεφλόν το όποιο είναι  άκαυστο .

δυο τύποι ομοαξονικών καλωδίων χρησιμοποιούνται στα τοπικά δίκτυα thicknet -thinnet.

Written by 

Related posts

error: Content is protected !!