Κατανόηση των αξιολογήσεων IP: Τι σημαίνουν και γιατί έχουν σημασία

ip

Το σύμβολο IP  που βλέπετε στις αγαπημένες σας συσκευές σημαίνει   INTERNATIONAL PROTECTION προέρχεται απο το χαρακτηρίζεται απο δυο αριθμούς που ειναι ενδεικτικοι για την είσοδο ξένων σωμάτων η σκόνης και νερού στο εσωτερικό της συσκευής.ο πρώτος αριθμος αντιστοιχεί στο μέγεθος ξένων σωμάτων που μπορουν να εισέλθουν στη συσκευή. ο δεύτερος άριθμος αντιστοιχεί στην ποσότητα νερού που μπορεί να αντέξει η συσκευή .

Οι βαθμολογίες IP είναι σημαντικός παράγοντας όταν πρόκειται για ηλεκτρονικές συσκευές, ειδικά εκείνες που προορίζονται για εξωτερική χρήση ή εκτίθενται σε νερό ή σκόνη. Το πρώτο ψηφίο σε μια βαθμολογία IP αντιπροσωπεύει το επίπεδο προστασίας από στερεά αντικείμενα και κυμαίνεται από 0 (καμία προστασία) έως 6 (στεγανή από σκόνη). Το δεύτερο ψηφίο αντιπροσωπεύει το επίπεδο προστασίας έναντι υγρών, που κυμαίνεται από 0 (καμία προστασία) έως 9K (ισχυροί πίδακες νερού).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η βαθμολογία IP δεν αποτελεί εγγύηση για πλήρη προστασία από το νερό ή τη σκόνη, καθώς υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής. Για παράδειγμα, η βαθμολογία IP δεν λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας έκθεσης σε υγρασία ή την πίεση μιας ροής νερού. Επιπλέον, ενώ ορισμένες συσκευές μπορεί να έχουν υψηλή βαθμολογία IP, ενδέχεται να μην είναι ανθεκτικές σε ορισμένες χημικές ουσίες ή διαλύτες.

Για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας προστατεύεται από το νερό και τη σκόνη, είναι σημαντικό να εξετάσετε τη βαθμολογία IP σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η συνολική ποιότητα κατασκευής και ο σχεδιασμός της. Για παράδειγμα, μια συσκευή με υψηλή βαθμολογία IP ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι ευάλωτη σε ζημιές από το νερό, εάν οι θύρες ή οι ραφές της δεν είναι σωστά σφραγισμένες. Από την άλλη πλευρά, μια συσκευή με χαμηλότερη βαθμολογία IP αλλά πιο στιβαρή κατασκευή μπορεί να παρέχει καλύτερη συνολική προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Συνοψίζοντας, οι βαθμολογίες IP αποτελούν σημαντικό στοιχείο κατά την επιλογή ηλεκτρονικών συσκευών για δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους ή στο νερό. Ενώ παρέχουν ένα χρήσιμο πρότυπο για την αξιολόγηση της προστασίας μιας συσκευής από το νερό και τη σκόνη, είναι σημαντικό να εξετάσετε και άλλους παράγοντες, όπως η κατασκευή και ο σχεδιασμός, για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας προστατεύεται σωστά.

σημασία του πρώτου αριθμού Χ IPXY
0 - ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1 ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50mm
2 ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 mm
3 ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 mm
4. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 mm
5. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΟΣΗ ΣΚΟΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
6. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΚΟΝΗ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Υ
0 ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1 ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
2. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 15 ΜΟΙΡΕΣ
3. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 60 ΜΟΙΡΕΣ
4. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΨΕΚΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
5. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΔΕΣΜΗΣ
6. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
7 ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΒΥΘΙΣΗ
8. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΝΕΡΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΒΥΘΙΣΗ

Kαι ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε καλύτερα τον βαθμό προστασίας  IP στο ασύρματο ηχείο Bluetooth της JBL

IMG 20220210 205038
@topreviews.gr

IPX7 =

  • X  σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τον προσδιορισμό της βαθμολογίας προστασίας όσον αφορά αυτά τα κριτήρια.
  • ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΒΥΘΙΣΗ – Η εισροή νερού σε επιβλαβή ποσότητα για την συσκευή δεν πρέπει να είναι δυνατή όταν η συσκευή βυθίζεται στο νερό υπό καθορισμένες συνθήκες πίεσης και χρόνου (έως 1 μέτρο βύθισης).

Kαι ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε καλύτερα τον βαθμό προστασίας  IP στο πληκτρολόγιο της CORSAIR

IP42=

  •          4. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 mm
  •          2. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 15 ΜΟΙΡΕΣ

 

IP42
@TOPREVIEWS.GR
mm

Written by 

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εχω γράψει άρθρα σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα .Ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης με χαρακτηρίζουν.

Related posts

error: Content is protected !!