Απώλειες στα φωτοβολταϊκά πλαίσια

@topreviews.gr

Οι απώλειες στα φωτοβολταϊκά συστήματα οφείλονται κυρίως στις ακόλουθες αιτίες:

• Δυσμενής προσανατολισμός της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

• Σκίαση και ακαθαρσίες στα φωτοβολταϊκά πλαίσια

@topreviews.gr

• Κακός συνδυασμός των πλαισίων, εξαιτίας των ηλεκτρικών ανομοιογενειών που υπάρχουν στις χαρακτηριστικές καμπύλες τους

• Υπερθέρμανση των πλαισίων που είναι τοποθετημένα επάνω σε τοίχους λόγω του κακού αερισμού από τη πίσω όψη

• Πτώσεις τάσης κατά μήκος των καλωδίων, ασφαλειών και διόδων στη πλευρά του συνεχούς ρεύματος

• Ανεπαρκής συντήρηση

• Απώλειες στους αντιστροφείς

• Κακός συνδυασμός φωτοβολταϊκής γεννήτριας και αντιστροφέα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Written by 

Related posts

error: Content is protected !!